Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Seminarium om utvecklingen av rättsstaten i Libyen och Tunisien

Folke Bernadotteakademin och Utrikespolitiska institutet bjuder in till seminarium den 29 april.

Nya omständigheter i Libyen och Tunisien omformar grunderna för utvecklingen av rättsstaten. Vad kan göras på kort och på lång sikt för att stärka rättsstaten i post-revolutionens Libyen och Tunisien? Hur kan institutionerna återfå legitimitet, trovärdighet och allmänhetens förtroende? Och hur kan internationella aktörer bäst bidra till att återuppbygga och stärka rättsväsendet?

Seminariet hålls den 29 april 9.00-10.30 (registrering och kaffe 8.30-9.00) i Sverigesalen, Drottning Kristinas väg 37, i Stockholm.  

Talar gör Jan Thesleff, Claudia Gazzini och Rhodri Williams. Moderator är Bitte Hammargren.

Seminariet som hålls på engelska är gratis.

Inbjudan