Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

27 nya advokater

Nya ledamöter den 6 december.

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 27 nya ledamöter av samfundet vid sitt sammanträde i dag den 6 december.

Nyintagna ledamöter den 6 december 2013

Richard Bergflo
Stockholmsavdelningen
Ashurst Advokatbyrå AB
Box 7124
103 87 Stockholm

Katrin Berglund
Södra avdelningen
Advokatfirman Lindahl KB
Box 1214
251 12 Helsingborg

Carl Beyer
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

Klara Blomkvist
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Nordia KB
Box 70389
107 24 Stockholm

Caterina Carreman
Stockholmsavdelningen
Foyen Advokatfirma AB
Box 7229
103 89 Stockholm

Fredrik Eklund
Stockholmsavdelningen
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Box 5747
114 87 Stockholm

John Engholm
Mellersta avdelningen
Advokatfirman Lindahl KB
Box 1203
751 42 UPPSALA

Anna Forsberg
Västra avdelningen
Advokatfirman Lindahl KB
Box 11911
404 39 Göteborg

Kristian Fredrikson
Södra avdelningen
Advokatfirman Delphi i Malmö AB
Stora Nygatan 64
211 37 Malmö

Carl Johan Friis
Stockholmsavdelningen
Lindskog Malmström Advokatbyrå KB
Box 27707
115 91 Stockholm

Åsa Hadartz
Västra avdelningen
Advokat Jan Glimstedt AB
Strandvägen 60
444 31 Stenungsund

Mikaela Hahne
Stockholmsavdelningen
Advokat Gunilla Olsson AB
Box 2139
103 14 Stockholm

Sophie Lif
Södra avdelningen
Advokatfirman Fernvall AB
Engelbrektsgatan 6
211 33 Malmö

Carl Lindencrona
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Cederquist KB
Box 1670
111 96 Stockholm

Rikard Lindmark
Stockholmsavdelningen
Juristfirman Åkerblom & Lindmark
Box 6310
102 35 Stockholm

Jonas Lindqvist
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

Peter Löveborg
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Allians T Dahlin AB
Box 7325
103 90 Stockholm

Louise Markgren
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 Stockholm

Josefine Midander
Västra avdelningen
Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 11235
404 25 Göteborg

Urban Nilsson
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Fylgia KB
Box 55555
102 04 Stockholm

Lina Nodby
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Tengvall AB
Narvavägen 18
115 22 Stockholm

Charlotte Nordström
Stockholmsavdelningen
Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
Box 19579
104 32 Stockholm

Eva-Lotta Bohman Sallnäs
Stockholmsavdelningen
Rethink Communication AB
c/o Kindstugruppen
Kindstugatan 1, våningsplan 1
111 31 Stockholm

Karin Stattin
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

Johan Sölveland
Västra avdelningen
Advokatfirman Glimstedt AB
Box 2259
403 14 Göteborg

Camilla Zayer
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Defens AB
Kornhamnstorg 57
111 27 Stockholm

Fredrik Åkerblom
Stockholmsavdelningen
Juristfirman Åkerblom & Lindmark
Box 6310
102 35 Stockholm

Upphävning av EU-registrering

Carin Eriksson, Stockholm, per den 1 december 2013

Utträdda ledamöter

Sofie Arnell, Stockholm, per den 25 november 2013

Kerstin Brinnen, Stockholm, per den 16 november 2013

Bernt-Erik Ekeroth, Göteborg, per den 30 november 2013

Karl Fredriksson, Stockholm, per den 16 november 2013

Ida Almén Lagerwall, Stockholm, per den 18 november 2013

Claes Sjölin, Göteborg, per den 1 december 2013

Mattias Örnulf, Stockholm, per den 15 november 2013

Avlidna ledamöter

Bertil Henriques, Stockholm, den 4 november 2013

Magnus Lindahl, Stockholm, den 26 november 2013

Helena Rempler, Stockholm, den 16 november 2013