Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

december

 • 06 december 2013
  Anne Ramberg diskuterade FRA-samarbete i Nyheterna

  – Det får inte bli så att det i själva verket är USA som inriktar vår signalspaning, sa Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i SVT Nyheterna på torsdagen.

 • 05 december 2013
  Anstalt får kritik för nekad fasta

  JO kritiserar en anstalt i Malmö för att ha förbjudit en intagen att avbryta och sedan återuppta sin fasta under ramadan. Anstaltens skäl räcker inte för att inskränka religionsfriheten.

 • 05 december 2013
  Ny utredning om samhällets informationssäkerhetsarbete

  Regeringen har tillsatt en ny utredning som ska föreslå en strategi och mål för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system.

 • 05 december 2013
  Brittiska advokater överger timtaxan

  Nätverket QualitySolicitors i Storbritannien håller på att överge timtaxan, skriver The Law Society Gazette. De 11 200 medlemmarna planerar att nästa år övergå till fasta taxor.

 • 04 december 2013
  Datainspektionen kritiserar gotländskt polisregister

  Datainspektionen riktar kritik mot hur polismyndigheten på Gotland hanterar personuppgifter. Bland annat görs ingen kontroll om någon obehörig tagit del av uppgifter i polisens IT-system.

 • 04 december 2013
  Ny lag föreslås för att stärka meddelarskyddet

  Stärk meddelarskyddet för privatanställda i vård, skola och omsorg. Det föreslår Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet i sitt betänkande.