Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

december

 • 03 december 2013
  Skatteverket ”förlorar” mot PWC

  Förvaltningsrätten i Stockholm har genom en dom meddelad i dag den 3 december underkänt Skatteverkets bedömning i fråga om marknadsvärdet på aktierna i PWC.

 • 03 december 2013
  HFD prövar ännu ett dubbelbestraffningsfall

  Får skattetillägg tas ut efter åtal för skattebrott och försvårande av skattekontroll?

 • 02 december 2013
  Felaktig maskering av advokaters hemliga uppgifter

  Det kan inte anses lämpligt att maskering av uppgifter som omfattas av advokatsekretess görs av den myndighet som undantaget gäller för. Det slår kammarrätten fast i en dom.

 • 02 december 2013
  Advokaterna i kokainmålet får högre ersättning

  Tingsrätten prutade på de åtta advokaternas ersättningar i det så kallade kokainmålet, saken överklagades och nu ger hovrätten dem rätt till betydligt mer pengar.

 • 02 december 2013
  Lättare att utfärda kontaktförbud

  Reglerna om kontaktförbud i gemensam bostad (JuU6) ändras från den 1 januari. Det ska inte längre krävas att risken för brott är påtaglig för att kontaktförbud i gemensam bostad ska kunna utfärdas.