Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundets kursprogram för våren 2014

Aktuella ämnen och kvalificerade kursledare i vårens kursprogram.

Nu finns kursprogrammet för Advokatsamfundets fortbildning våren 2014.

Kurserna vänder sig till advokater och biträdande jurister, men också till andra på advokatbyrån.

Läs kursprogrammet för 2014 som PDF!