Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anne Ramberg diskuterade FRA-samarbete i Nyheterna

– Det får inte bli så att det i själva verket är USA som inriktar vår signalspaning, sa Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i SVT Nyheterna på torsdagen.

Uttalandet gjordes i en diskussion om Edward Snowdens senaste avslöjanden med före detta Moskva-ambassadören Sven Hirdman.

Anne Ramberg tycker varken att signalspaningen eller informationsutbytet med USA är något konstigt. Däremot sa hon att det reser frågan om övervakningen ligger i svenskt intresse eller om det handlar om beställningar från USA.

Dessutom oroas Anne Ramberg över att utbytet av äpplen och päron skulle kunna vara ett sätt att kringgå svenska regelverk.

– Från en legalitetssynpunkt så tycker jag att det känns besvärande om det är så att vi i utbyte får information från USA som vi själva inte hade kunnat införskaffa inom ramen för den lagstiftning som gäller, sa Anne Ramberg.

 

Läs mer och se inslaget på SVT Nyheterna