Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anstalt får kritik för nekad fasta

JO kritiserar en anstalt i Malmö för att ha förbjudit en intagen att avbryta och sedan återuppta sin fasta under ramadan. Anstaltens skäl räcker inte för att inskränka religionsfriheten.

Vid ett tillfälle bad en intagen på Fosieanstalten i Malmö att få bryta fastan och sedan få återuppta den igen. Kriminalvården sade nej och menade att köket måste ha framförhållning. De intagna blir inlåsta klockan sju och de som fastar får kall middag på kvällen till sina rum.

Justitieombudsmannen (JO) anser att de praktiska skälen för beslutet inte väger tillräckligt tungt för att få inskränka religionsfriheten.