Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Bedrägerier – ny vardagsbrottslighet

Bil- och cykelstölder minskar, medan utsattheten för bedrägeri ökar. Brottsligheten varierar också över årstiderna. Det visar en ny kortanalys från Brå.

Brottsförebyggande rådets analys visar brottsutvecklingen inom några utvalda brottstyper.

– På en övergripande nivå kan man tala om en förskjutning från stöldbrott till bedrägeribrott, säger Johanna Olseryd, utredare på Brå. Den ökade internetanvändningen och den tekniska utvecklingen har bidragit till att allt fler typer av bedrägeri kan begås. Den medför också att brott kan begås mot ett stort antal personer samtidigt. Sammantaget gör detta att bedrägerier är på väg att bli en ny typ av vardagsbrottslighet, fortsätter Johanna Olseryd, utredare på Brå.

Brås kortanalys visar även på vissa säsongsmönster när det gäller utsatthet för brott. Cykel- och bilstölder är mindre vanliga på vintern, medan villainbrotten ökar i slutet av året. När det gäller villainbrott, är det en trend i säsongsmönster som hållit i sig sedan mitten av 2000-talet. Antalet anmälningar om villainbrott ökade från 10 000 till 14 000 mellan 2005 och 2012, medan Nationella trygghetsundersökningen (NTU), visar att en procent av befolkningen utsattes för någon typ av bostadsinbrott under förra året.

 

Ladda ner kortanalysen