Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Datainspektionen kritiserar gotländskt polisregister

Datainspektionen riktar kritik mot hur polismyndigheten på Gotland hanterar personuppgifter. Bland annat görs ingen kontroll om någon obehörig tagit del av uppgifter i polisens IT-system.

Myndighetens granskning av polismyndigheten har resulterat i sju förelägganden som polismyndigheten måste åtgärda inom kort.

Datainspektionens kontroll visar bland annat att Gotlandspolisen har registrerat uppgifter om personer under 15 år som inte haft någon annan koppling till brottslig verksamhet än att de till exempel var släkt med en person misstänkt för brott.

– Därför förelägger vi polismyndigheten att få rutiner på plats som säkerställer att varje registrering av personuppgifter i så kallade särskilda uppgiftssamlingar följer reglerna i polisdatalagen, förklarar Datainspektionens jurist Anna Larsson Stattin.

Datainspektionen kritiserar även polismyndigheten för att den inte kontrollerar om någon obehörig tagit del av uppgifter i IT-systemen. Polisen måste dessutom få på plats rutiner och säkerhetsåtgärder för hur personuppgifter ska få hanteras på mobila enheter som exempelvis smarttelefoner och usb-minnen.

 

Läs Datainspektionens beslut