Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

EU-domstolen har börjat twittra

EU-domstolens press- och informationsavdelning har skapat två Twitterkonton, ett på engelska och ett på franska.

Syftet med Twitterkontona, @EUCourtPress och @CourUEPresse, är att man på ett bättre och enklare sätt än hittills ska kunna informera den europeiska allmänheten om domstolens verksamhet.

Enligt EU-domstolens pressavdelning kommer det inledningsvis att skickas ut mellan en och tre tweets per vecka, som handlar om såväl domstolsavgöranden som andra händelser vid domstolen, till exempel högtidliga sammankomster, officiella besök samt utlysta tjänster.