Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Hases Per Sjöblom blir ny ordförande för Försvarsunderrättelsedomstolen

Lagmannen i Förvaltningsrätten i Umeå får chefstjänsten i ”FRA-domstolen”.

Regeringen har utsett Hases Per Sjöblom till ny ordförande i och chef för Försvarsunderrättelsedomstolen.

Hases Per Sjöblom är i dag lagman i Förvaltningsrätten i Umeå. Innan dess var han generaldirektör i Lotteriinspektionen och i Regeringskansliet. Sjöblom tillträder sin nya befattning den 1 januari 2014.

När Domarnämnden behandlade frågan om ordförandetjänsten i Försvarsunderrättelsedomstolen vid sitt sammanträde den 21 augusti, var tre av nämndens ledamöter skiljaktiga i fråga om vilka som skulle nomineras. De menade att det av lämplighetsskäl var uteslutat att föreslå Försvarsdepartementets rättschef Maria Hedegård till tjänsten.

Två av de skiljaktiga ledamöterna, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och riksdagsmannen Maria Abrahamsson, ansåg att inte heller någon av de övriga två behöriga sökande borde komma i fråga som ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen, eftersom ingen av dem nådde upp till de höga kunskaps- och erfarenhetskraven på de särskilda områden som krävs just i Försvarsunderrättelsedomstolen – inte heller Hases Per Sjöblom.