Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny lag föreslås för att stärka meddelarskyddet

Stärk meddelarskyddet för privatanställda i vård, skola och omsorg. Det föreslår Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet i sitt betänkande.

Utredningen (SOU 2013:79) föreslår att en ny lag införs för att reglera meddelarskyddet i förhållande till privata arbetsgivare inom vård, skola och omsorg. Enskilda verksamheter inom dessa verksamhetsområden som helt saknar offentlig finansiering ska inte omfattas av lagen. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2015.

Enligt förslaget utformas lagen med det grundlagsreglerade meddelarskyddet som förebild och ger i princip samma skydd som gällande reglering för kommunala företag. Alla som är verksamma inom kärnverksamheten, oavsett anställningsform, ska omfattas av lagen. Lagstadgade tystnadsplikter påverkas inte utan dessa bryter rätten att meddela uppgifter för offentliggörande.

 

Läs mer på regeringskansliets hemsida