Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny utredning om samhällets informationssäkerhetsarbete

Regeringen har tillsatt en ny utredning som ska föreslå en strategi och mål för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system.

Erik Wennerström, generaldirektör på Brottsförebyggande rådet, har utsetts till utredare av uppdraget, som ska redovisas den 1 december 2014.

– För att Sverige ska kunna dra full nytta av digitaliseringens möjligheter måste vi som medborgare och företagare kunna lita på våra it-system. Den här utredningen utgör en viktig pusselbit för att stärka integriteten hos medborgarna, men också för att stärka vår innovationskraft och tillväxt, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Erik Wennerström har fått i uppdrag att föreslå en nationell strategi för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system.

I uppdraget ingår att:

  • föreslå övergripande mål för samhällets informationssäkerhetsarbete, och hur Sverige ska upprätthålla säkerhet och integritet i samhällsviktig it-infrastruktur
  • klargöra begrepp som används inom informationssäkerhetsområdet och vid behov föreslå förtydligande eller alternativa benämningar och definitioner, särskilt av sådana som används i förslaget till nationell strategi, och
  • med utgångspunkt i uppdraget redovisa statliga myndigheters ansvar och roller utifrån de uppgifter och uppdrag de idag har på informationssäkerhetsområdet.