Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nytt nummer av tidskriften Advokaten ute på nätet

I Advokaten nr 9/2013:

Omslag Advokaten nr 9/2013

Rekordmånga deltagare på Advokatdagarna 2013

Den tredje upplagan av Advokatdagarna samlade över 600 deltagare från hela landet och även andra länder den 17–18 oktober på Grand Hôtel i Stockholm. Det innebär ett nytt rekord. Advokatdagarna inleddes med att Biörn Riese tog emot Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket. Efter prisutdelningen fick alla deltagare lyssna på företagsledaren och filantropen Percy Barnevik, som höll en föreläsning under rubriken Mina råd och tankar om ledarskap.

Läs mer

Om pressetik och bristande lojalitet

Såväl etiska regler som lagstiftning ska uppenbart gälla lika för alla. Detta är en av hörnstenarna i ett rättssamhälle. Den pressetiska självregleringen syftar ju bland annat till att hålla lagstiftaren borta, skriver Anne Ramberg.

Läs mer

En svensk jubilar i tiden

Justitiekanslern firar i år sin trehundraårsdag. Genom århundradena har JK haft en rad olika uppgifter och stått i olika förhållanden till statsmakten. Även i dag är rollerna många och skiftande. Myndigheten beskrivs ibland som en kameleont eller ett ämbete med många hattar. Det är också de många olika hattarna som emellanåt väcker diskussion. För går det verkligen att agera självständigt som granskare av förvaltningen och skyddare av enskilda när man samtidigt har uppgiften att företräda staten? Meningarna går isär.

Läs mer

Access to justice låter fint. Men vad betyder det?

Advokat Nils Högström anser att ett relativt enkelt sett att öka access to justice är att införa regler om att förlorande part inte alltid behöver betala vinnande parts rättegångskostnader.

Läs mer

Uppfattningarna går isär om Högsta domstolens roll i normbildningen

Unionsrätten har inneburit en verklig maktförskjutning och den måste Högsta domstolen förhålla sig lojal till. Det hävdade justitierådet Stefan Lindskog när han försvarade domstolens agerande i en rad avgöranden där lagstiftaren har körts över.

Läs mer