Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Skatteverket ”förlorar” mot PWC

Förvaltningsrätten i Stockholm har genom en dom meddelad i dag den 3 december underkänt Skatteverkets bedömning i fråga om marknadsvärdet på aktierna i PWC.

Att delägare i PWC har fått förvärva aktier i bolaget medför inte att PWC ska påföras arbetsgivaravgifter. Det kommer Förvaltningsrätten i Stockholm fram till i en dom i dag.

Skatteverket hade påfört PWC arbetsgivaravgifter på grund av att delägare i PWC hade förvärvat aktier i bolaget till ett pris som enligt Skatteverkets uppfattning understeg marknadsvärdet och att PWC därmed hade utgivit avgiftspliktiga förmåner. Domen bekräftar vad inte bara PWC utan även Advokatsamfundet har anfört när det gäller marknadsvärdet av aktier i delägarägda revisions- och advokatbolag. Förvaltningsrätten konstaterar i sin dom att de restriktioner och skyldigheter som gäller för handel med och innehav av aktier i PWC medför att aktierna saknar en betydande del av de karaktäristika som normalt kännetecknar en aktie. Skatteverket har inte kunnat visa att marknadsvärdet av aktierna tydligt översteg 10 kr. Därför upphäver förvaltningsrätten Skatteverkets beslut om arbetsgivaravgift.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg kommenterar:

– Utgången var väntad av dem som är insatta i frågan. Det är mycket glädjande och av stor betydelse för advokatbyråerna. Det undanröjer en stor osäkerhet som har rått vid antagande av nya delägare.

Förvaltningsrättens dom 3/12 2013