Advokat Tomas Kjellgren på Mannheimer Swartling har, tillsammans med länsassessorn Kristina André Lilja, utnämnts till rådman i Förvaltningsrätten i Linköping av regeringen.

Andra nya domarutnämningar är kammarrättsrådet Petter Classon som blir kammarrättsråd och vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Göteborg. Rådman Carina Asplin har utnämnts till rådman i Uppsala tingsrätt.