Det totala antalet anmälda brott har minskat med 1 procent under 2012. Det visar Brottsförebyggande rådets, Brå, statistik som kommer idag den 17 januari. Färre skadegörelse-, stöld- och trafikbrott har anmälts, medan anmälningarna när det gäller bedrägeri- och narkotikabrott samt brott mot person istället har ökat.

Skadegörelse är det brott som minskat mest. Allra störst nedgång har klottrandet, särskilt riktat mot kollektivtrafiken, som minskat med 16 procent. När det gäller skadegörelse påpekar dock Brå att det finns ett stort mörkertal. Det spelar också in vilka rutiner som de stora kollektivtrafikföretagen har för att anmäla.

Bedrägeri är den kategori av brott som gått upp mest och då särskilt bedrägeri som gjorts med hjälp av internet, där ökningen är så stor som 42 procent. Internethandeln har ökat och som Brå påpekar, ju fler personer som är aktiva på internet desto fler riskerar att utsättas för brott.

Hela statistiken finns på: bra.se