Nordiska ministerrådet och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet inbjuder till en nordisk konferens om diskrimineringsrätt.

Läs mer!