Kammarrätten i Stockholms, Migrationsöverdomstolen, har beslutat om nya rutiner för användningen av e-post vid kontakter med advokatbyråer i migrationsmål

Från och med den 14 januari 2013 använder sig Kammarrätten av e-post vid kontakter med Migrationsverket och vid viss typ av korrespondens med advokater och biträdande jurister som är verksamma vid advokatbyrå.

Läs kammarrättens information.