Nu är programmet klart för årets internationella brottsofferdag i Stockholm, i år med rubriken ”Nätet som brottsplats och livlina”.

”Nätet” och IT-tekniken erbjuder många varianter av kommunikation och kan som så mycket annat både brukas och missbrukas. Föreläsningarna och seminarierna har som tema nätet som brottsplats och livlina. Forskare, praktiker och ideellt aktiva delar med sig av kunskaper och erfarenheter, metoder och strategier som belyser båda aspekterna ur brottsofferperspektiv. Visst finns det risker och hot men också möjligheter till hjälp och stöd.

Läs mer och anmäl dig på Brottsoffermyndighetens webbplats.