Det medicinska tabellverket för sjukdomar fastställdes år 1996 och tabellverket för skador fastställdes år 2004. Från olika håll har det sedan dess kommit in önskemål om att tabellverken ska revideras, i syfte att ta hänsyn till ny medicinsk kunskap.

2009 tillsatte Svensk Försäkrings Personskadekommitté två arbetsgrupper – en för respektive tabellverk - som fick i uppdrag att ta fram förslag på reviderade tabellverk. Den 22 november 2012 antog Svensk Försäkrings styrelse de reviderade tabellverken med förslag om att de ska börja tillämpas från och med den 1 januari 2013. Tabellverken trycks inte i bokform utan kommer enbart att vara tillgängliga i digital form på Svensk Försäkrings webbplats.

Nytt är även att typiska referensfall för axel-, armbåge- och knäskador har tagits fram för att underlätta bedömning inom de ramvärden som finns för dessa skador i tabellverket. Dessa referensfall finns i ett särskilt dokument i anslutning till tabellverken.

Läs mer och hämta tabellverken på Svensk försäkrings webbplats.