Skatteverkets upptaxering av delägarna i en revisionsbyrå är ett flagrant försök att kringgå 3:12-reglerna. Det kommer att få svåra effekter för småföretagen – och innebär i praktiken att verket underminerar lagstiftningen. Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en debattartikel i Dagens industri.

Enligt Anne Ramberg är Skatteverkets beslut förödande för små och medelstora företag, och det kommer att påverka rekryteringen av delägare till bland annat advokatbyråer negativt.

Anne Rambergs debattartikel i Dagens industri