Under perioden 2010-2011 anmäldes 480 hatbrott i Malmö polisområde. Antalet registrerade hatbrott nästan fördubblades mellan 2009 och 2011. 

Trots den stora ökningen har straffskärningsregeln om hatbrott inte tillämpats i en enda dom i Malmö tingsrätt under de gångna åren. Det visar en genomgång som Sydsvenska Dagbladet genomfört. Enligt samma undersökning lyftes hatbrottsmotivet enbart fram i två procent av de åtal som anmälningarna resulterade i. De flesta anmälningarna avskrevs tidigt av polisen. 

Straffskärpningsregeln om hatbrott finns i brottsbalkens 29 kap 2 paragraf. Enligt regeln ska domstolen betrakta det som en "försvårande omständighet" vid bedömningen av straffvärdet om det finns ett hatbrottsmotiv.

Bland andra Advokatsamfundet var kritiska när regeln införden 1994. Tidskriften Advokaten har också skrivit om problemen med att tillämpa hatbrottsparagrafen.

Till Advokatens fokus om hatbrott. 

Till Sydsvenskans artikel om hatbrottsanmälningar.