Regeringen har beslutat om ny timkostnadsnorm för år 2013. Den nya normen är 1 242 kronor för advokater/jurister med F-skattsedel, och 945 kronor för övriga. Den nya timkostnadsnormen innebär en höjning med 37 kronor eller ungefär 3 procent.

Timkostnadsnormen styr ersättningen för advokater och jurister med offentligfinansierade uppdrag, exempelvis försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden.