Tryggheten har ökat, enligt Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar. År 2012 kände sig 15 procent av befolkningen otrygga när de var ute sent på kvällen. År 2006 kände sig 21 procent otrygga.

Oron för att utsättas för brott har också minskat.

NTU visar att fler kvinnor än män känner sig otrygga. En fjärdedel av alla kvinnor i befolkningen mellan 16 och 79 år känner sig otrygga när de är ensamma ute sent på kvällen. Men bara 7 procent av männen känner sig otrygga i samma situation.

Bland kvinnor mellan 20 och 24 år är 28 procent oroliga för att bli misshandlade eller överfallna när de vistas ute. Bland män, oavsett ålder, och äldre kvinnor är det 4–10 procent som oroar sig för samma sak.

Enligt undersökningen är män och kvinnor lika utsatta för brott mot enskild person, men könen utsätts för olika typer av brott. Män utsätts oftare för misshandel och personrån, och kvinnor utsätts för hot, sexualbrott och trakasserier. Hot och misshandel mot kvinnor sker oftare i hemmet. Hot och misshandel mot män sker oftare på allmän plats.

NTU bygger på intervjuer med mer än 13 000 personer i åldrarna 16–79 år.

Hela NTU 2012 på Brå:s webbplats