Igår, den 6 juni, fattade EU-domstolen ett beslut som ska förtydliga vilken tolkning som gäller för Dublinförordningen när det gäller vilken medlemsstat som ska behandla en asylansökan från ett ensamkommande flyktingbarn. Domen, som är viktig eftersom den visar hur domstolar och myndigheter ska tolka den europeiska asyllagstiftningen, slog fast att ensamkommande barn bara ska kunna överföras via ett Dublinförfarande, det vill säga skickas tillbaka till det land som asylansökan först lämnades in i, om syftet med detta är att barnet ska kunna återförenas med en familjemedlem eller en släkting.

Huvudregeln kommer därmed att bli att ett ensamkommande barns asylansökan bör hanteras i den medlemsstat där barnet befinner sig.