Polisorganisationskommittén överlämnade igår, den 11 juni, betänkandet Tillsyn över polisen till justitieminister Beatrice Ask. Kommittén föreslår att en ny myndighet, tillsynsmyndigheten för polisen, ska utöva tillsyn över polisväsendet. Myndigheten ska också överta de uppgifter som idag utförs av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Kommittén föreslår bland annat att:

  • Tillsynen ska vara en efterhandskontroll av hur polisen utför sina huvuduppgifter.
  • Tillsynen ska avse myndigheterna den nya polismyndigheten och säkerhetspolisen och inte enskilda befattningshavare.
  • Tillsynsmyndigheten ska kunna rikta kritik mot den granskade myndigheten.
  • Ett särskilt beslutsorgan med parlamentarisk förankring ska ges möjlighet att ha inflytande över tillsynens utformning.

Kommittén föreslår att myndigheten ska starta sin verksamhet den 1 januari 2015.

Betänkandet