IBA, international Bar Association, har gett ut skriften” IBA Anti-Corruption Guidance for Bar Associations: Creating, Developing and Promoting Anti-Corruption Initiatives for the Legal Profession”. Dokumentet innehåller praktisk och konkreta rekommendationer för att hjälpa advokatsamfund att utveckla policybeslut mot korruption. Dokumentet består av sju olika kapitel som bygger på sju rekommenderande punkter för advokatsamfund att arbeta utifrån:

  • Konstruera en effektiv plan för genomförandet av en strategi mot korruption.
  • Tillhandahålla informationsresurser.
  • Utbilda jurister.
  • Skapa eller justera etiska koder eller disciplinära riktlinjer.
  • Bygga upp kapacitet och ge tekniskt bistånd till medlemmar av juristkåren.
  • Ge erkännande och incitament för proaktiva individer och organisationer.
  • Företräda advokatyrket i nationella och internationella forum för antikorruption.

Riktlinjerna