Vilka brottsförebyggande metoder är bra, och under vilka omständigheter? Varför fungerar de? Är de kostnadseffektiva? Detta är centrala frågor för den forskning som bedrivs av professor David P. Farrington, vid universitetet i Cambridge. Imorgon, tisdag den 11 juni, tar han emot ett av världens främsta pris i kriminologi, The Stockholm Prize in Criminology vid The Stockholm Criminology Symposium.

Professor Farrington tilldelas priset för ”… sin framstående forskning om tidiga insatser och kostnadseffektiva program för att förhindra att unga människor hamnar i brottslighet”.

Läs mer på prisets webbplats.