Regeringen lämnade den 5 juni en remiss till lagrådet med förslag till ändringar i lagen om kontaktförbud. Förslaget innebär att den risk för brott som krävs för att ett kontaktförbud ska få meddelas inte längre behöver vara påtaglig. Följden blir att risken för brott inte längre behöver vara akut. Möjligheten att använda ett sådant förbud kommer därmed att öka.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Lagrådsremissen