Oavsett vilket syfte mannen hade med handlingen, bedömer Högsta domstolen att det var våldtäkt när han med våld eller hot om våld förde upp fingrarna i sin sambos underliv.

Det finner HD i sin dom i ett uppmärksammat mål i dag den 13 juni.

Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt sedan han hade åtalats för att han efter våld och hot hade fört upp fingrarna i sin sambos underliv för att kontrollera om hon hade varit otrogen.

Men hovrätten bedömde gärningen som olaga tvång på den grunden att mannen inte hade haft något sexuellt syfte med sin handling. 

Nu har Högsta domstolen förklarat att mannen ska dömas för våldtäkt.

Om en man tvingar en kvinna att tåla att han för in sina fingrar i hennes underliv, så har handlingen en påtaglig sexuell prägel som är ägnad att kränka hennes sexuella integritet.

Avsikten med handlingen saknar betydelse. En handling av det aktuella slaget är alltid ägnad att kränka den sexuella integriteten, om den utförs utan ett giltigt samtycke, skriver HD.

Därför är det fråga om en straffbar sexuell handling. Omständigheterna i fallet är sådana att handlingen ska bedömas som våldtäkt, inte mindre grov våldtäkt.

HD:s dom den 13 juni 2013 i mål nr B 1195-13