Polisens inspektionsgrupp har på uppdrag av Rikspolisstyrelsen granskat fem olika polismyndigheter runt om i landet; Gävleborg, Skåne, Stockholm, Västra Götaland samt Norrbotten utifrån deras arbete mot människohandel för sexuella ändamål och köp av sexuell tjänst.

Rapporten från inspektionsgruppen visar att arbetet skiljer sig åt beroende på polismyndighet. I de tre storstadsregionerna; Skåne, Stockholm och Västra Götaland, sker ett bra arbete medan arbetet i småstäderna är mer eftersatt. Enligt inspektionsgruppen är sexhandeln mer framträdande i storstäderna, men minst lika omfattande på mindre orter. Skillnaden är att i småstäderna sker kontakterna mer på nätet.

Inspektionsgruppen rekommenderar polismyndigheterna att skaffa sig en lägesbild med internet som en av källorna och att de sedan avsätter resurser, tydliggör ansvar samt metod och mål för verksamheten inom hela brottsområdet.

Rapporten