En promemoria om skyndsamhetskrav och tidsfrister i ungdomsmål har lämnats till justitiedepartementet. Rådmannen Lars Wallinder har varit utredare.

Promemorian ser över de särskilda skyndsamhetskrav och tidsfrister som gäller när ungdomar är misstänkta eller målsägande.

I dag gäller olika skyndsamhetsregler under förundersökningen beroende på om det är den misstänkte eller målsäganden som är ung. För domstolsprocessen finns det särskilda skyndsamhetsregler när målet rör en ung tilltalad, men inte när målet rör en ung målsägande.

Utredaren föreslår att skyndsamhetsreglerna under förundersökningen samordnas och förtydligas, både i fråga om när tidsfristen ska starta och hur lång fristen ska vara. Han föreslår också att det ska göras tydligare i vilka fall skyndsamhetsreglerna ska tillämpas och vilka möjligheter det ska finnas att överskrida fristen. Enligt promemorian kan förslagen göra ungdomsärenden effektivare.

I promemorian föreslår utredaren att det ska införas dels ett särskilt skyndsamhetskrav, dels tidsfrister, i domstolen i vissa mål med unga målsägande. Han föreslår att de tidsfrister som i dag gäller mål mot unga tilltalade, och som bara avser mål om något allvarligare brott, ska gälla även mål om något lindrigare brott. Promemorian bedömer att det är viktigt med en skyndsam handläggning genom hela ärendet för både unga misstänkta och unga målsägande. Utgångspunkten är att skyndsamhetsreglerna för unga målsägande och unga tilltalade bör vara så lika som möjligt, både under förundersökningen och i domstolen.

Ds 2013:30 Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande