Sverige ska betala tre miljoner euro för att man inte i tid implementerat EU:s datalagringsdirektiv. Det beslutade EU-domstolen i en dom den 30 maj. Medlemsländerna var skyldiga att införa lagstiftning om lagring av uppgifter om telekommunikation senast den 15 september 2007. I Sverige trädde lagstiftning på området i kraft först den 1 maj 2012. Redan 2010 fälldes Sverige en första gång i EU-domstolen för att man inte implementerat direktivet.

Sverige förklarade dröjsmålet med den omfattande nationella debatt som datalagringsdirektivet lett till. Men EU-domstolen godtar inte detta argument. En medlemsstat kan nämligen inte åberopa interna svårigheter som grund för att underlåta att iaktta skyldigheter som följer av unionsrätten.

Läs mer i EU-domstolens pressmeddelande.

Läs domen.