Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

39 nya advokater

Nyintagna ledamöter den 17 maj.

Vid sitt sammanträde den 17 maj antog Sveriges advokatsamfunds styrelse 39 nya ledamöter av samfundet.

Nyintagna ledamöter den 17 maj 2013

Isabel Alsterberg
Västra avdelningen
Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB
Box 2523
403 17 Göteborg

David Andersson
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 Stockholm

Marcus Angström
Stockholmsavdelningen
Grönberg Gunnard Advokatbyrå KB
Hitechbuilding 151
101 52 Stockholm

Mattias Anjou
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB
Box 2278
103 17 Stockholm

Kenth Berg
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Lindahl KB
Box 1065
101 39 Stockholm

Cristina Bergner
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman NOVA AB
Box 55996
102 16 Stockholm

Lise-Lotte Bolin
Stockholmsavdelningen
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB
Box 7836
103 98 Stockholm

Karin Claesson
Stockholmsavdelningen
Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB
Box 7836
103 98 Stockholm

Louise Danielson
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Cederquist KB
Box 1670
111 96 Stockholm

Hanna Danvall
Utlandsavdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Rue du Luxembourg 3
BE-1000 Bruxelles
Belgien

Rasmus Fahlén
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

Simone Fuchs
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Lindahl KB
Box 1065
101 39 Stockholm

Carolina Gustavsson
Stockholmsavdelningen
Landahl Advokatbyrå AB
Box 19143
104 32 Stockholm

Louise Hjelm
Stockholmsavdelningen
Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 1050
101 39 Stockholm

Emil Hofbard
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Nordia KB
Box 70389
107 24 Stockholm

Niklas Bergdahl Jonsson
Södra avdelningen
Advokatbolaget Wiklund Gustavii KB
Drottninggatan 62
252 21 Helsingborg

Caroline Karlsson
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

Maria Nilsson Karnell
Södra avdelningen
Advokatfirman Lindahl KB
Studentgatan 6
211 38 Malmö

Ida Almén Lagerwall
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 Stockholm

Michael Lindqvist
Stockholmsavdelningen
Danowsky & Partners Advokatbyrå KB
Box 16097
103 22 Stockholm

Anders Lindström
Södra avdelningen
Foyen Advokatfirma AB
Södergatan 15
211 34 Malmö

Pontus Meilink
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Inter i Stockholm U & B AB
Box 87
101 21 Stockholm

Sofia Mårtensson
Stockholmsavdelningen
Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB
Box 3124
103 62 Stockholm

Jenny Nilsson
Stockholmsavdelningen
Danowsky & Partners Advokatbyrå KB
Box 16097
103 22 Stockholm

Minna Okano
Västra avdelningen
Magnusson Advokatbyrå
Box 11467
404 30 Göteborg

Nina Peltola
Mellersta avdelningen
Advokatfirman Hancock & Rehn HB
Box 1917
751 49 Uppsala

Kristin Persson
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Nordia KB
Box 70389
107 24 Stockholm

Andreas Simon
Mellersta avdelningen
Advokatfirman Modern Juridik Sverige AB
Box 12078
720 12 Västerås

Gustav Skogö
Stockholmsavdelningen
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Box 5747
114 87 Stockholm

Katarina Skrabb
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB
Box 2278
103 17 Stockholm

Helena Strandberg
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB
Box 2278
103 17 Stockholm

Madeleine Sundin
Stockholmsavdelningen
Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB
Box 3124
103 62 Stockholm

Camilla Swart
Stockholmsavdelningen
Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB
Box 19579
104 32 Stockholm

Solveig Sörlien
Stockholmsavdelningen
LEX Advokatbyrå HB
Box 5305
102 47 Stockholm

Martin Tesch
Stockholmsavdelningen
Advokatbyrån Vaziri
Storgatan 26
171 63 Solna

Jerry Trege
Södra avdelningen
Advokatfirman Juhlin & Partners KB
Södra Storgatan 21         
252 23 Helsingborg

Johanna Vehvselius
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Fylgia KB
Box 55555
102 04 Stockholm

Ida Kock Wedén
Stockholmsavdelningen
Ramberg Advokater AB
Box 7531
103 93 Stockholm

Peter Wik
Västra avdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 11025
404 21 Göteborg

Registrerad EU-advokat

Robert Moldén (Rechtsanwalt, Tyskland)
Gärde Wesslau Advokatbyrå AB
Kungstorget 2
411 17 Göteborg

Utträdda ledamöter

Emilia Colleen, Stockholm, per den 6 maj 2013
Maria Douglas, Flüelen, Schweiz, per den 31 december 2012
Josefin Engblom, Göteborg, per den 8 april 2013
Matilda Friberg, Stockholm, per den 30 april 2013
Maria Gustafsson, Helsingborg, per den 30 april 2013
Helen Larsson, Stockholm, per den 22 april 2013
Lovisa Larsson, Stockholm, per den 22 april 2013
Jonatan Lundgren, Stockholm, per den 30 april 2013
Jakob Lundström, Stockholm, per den 22 april 2013
Peter Olsson, Kungälv, per den 30 april 2013
Martina Rifve, Malmö, per den 13 maj 2013
Susanna Sidén, Sundsvall, per den 1 maj 2013
Christer Thingwall, Bromma, per den 17 maj 2013

Avlidna ledamöter

Carl Ekberg, Malmö, den 27 februari 2013
Michael Lindén, Stockholm, den 3 april 2013
Leif Arne Lindén, Sollentuna, den 11 april 2013