Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Barnets bästa kan vara skäl att avstå överlämning

Rättsligt ställningstagande från Migrationsverket klargör möjligheten till avsteg från Dublinförordningen.

Principen om barnets bästa kan vara skäl att pröva en asylansökan i Sverige, trots att den enligt Dublinförordningen egentligen ska prövas i ett annat EU-land. Det skriver Migrationsverkets t.f. rättschef Fredrik Beijer i ett rättsligt ställningstagande.

Huvudregeln i EU-ländernas Dublinförordning är att en sylsökandes sak ska prövas i det första land den asylsökande anländer till från tredje land. I vissa särskilda fall finns det dock skäl att avstå från överlämning till det aktuella EU-landet. Ett specialfall är asylsökande barn, där principen om barnets bästa kan vara skäl att pröva asylansökan i Sverige istället för att överlämna barnet. I det rättsliga ställningstagandet ges också exempel på några andra sådana fall. 

  • Vid risk för brott mot Europakonventionens artikel 3 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
  • I enlighet med principen om non-refoulement, som innebär en förpliktelse enligt 1951 års flyktingkonvention att inte skicka tillbaka den som sökt asyl till ett område där deras liv hotas.
  • I vissa ärenden som rör familjesammanhållning.
  • I ömmande fall där en överföring skulle vara humanitärt stötande.
  • I de fall den sökande har uppehållsrätt i Sverige.

Fredrik Beijer betonar att exemplen inte är en uttömmande lista över när man kan frångå Dublinförordningens huvudregel. Istället ska det ske en prövning i varje enskilt fall.

Till det rättsliga ställningstagandet.