Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fick inte försvararförordnande

Kräver nu staten på ersättning.

En advokat i södra Sverige förordnades aldrig som offentlig försvarare under en förundersökning trots att han begärt detta i samband med ett polisförhör. En polis ska ha lovat att kontakta åklagaren för att ”ordna det formella” med tingsrätten, men så skedde alltså aldrig. Advokatens anspråk på ersättning avser den ersättning han menar att han gått miste om på grund av Polisens försummelse.

Advokaten ställde sitt anspråk till justitiekanslern som nu beslutat att överlämna handlingarna i ärendet till Rikspolisstyrelsen för handläggning. Att JK valt att lämna vidare ärendet beror på att advokatens anspråk grundar sig på faktiskt handlande inom Polisens löpande verksamhet och därför gäller ett anspråk som inte JK ska pröva, utan som istället ska handläggas av den centrala förvaltningsmyndighet inom vars område skadan har inträffat.