Polismyndigheten i Örebro län samt Åklagarmyndigheten har anmälts till JO av en mamma vars 17-åring hämtats till förhör för misshandel. Förundersökningsledaren och polisen kritiseras av JO för att ha genomfört förhör med 17-åringen utan att försvarare varit närvarande. Åklagarmyndigheten får dessutom kritik för att förundersökningen inte handlagts med tillräcklig skyndsamhet.

Åklagarmyndigheten har med hänvisning till att den misstänkte hämtas till förhör, haft en vårdnadshavare närvarande samt att brottsligheten inte var omfattande eller allvarlig anfört att det inte var fel att genomföra förhöret utan försvarare.

Angående detta skriver JO i sitt beslut att ”För en misstänkt som är under arton år ska offentlig försvarare förordnas, om det inte är uppenbart att behov av det saknas”. Eftersom 17-åringen var misstänkt för en misshandel där flera var involverade, förnekade brott samt att utredningen inte var okomplicerad anser JO att en försvarare borde ha närvarat vid förhöret. JO konstaterar: ”Att så inte var fallet är en brist som har äventyrat rättssäkerheten.”

I domen, som kom den 4 maj förra året, ogillades åtalet mot 17-åringen.

JO:s beslut