Kammarrätten i Stockholm har sedan den 14 januari 2013 expedierat beslut och domar samt hanterat övrig kommunicering i migrationsmålen till parter via e-post.

Kammarrätten genomför nu en utvärdering av sina nya rutiner. Kammarrätten vill därför ta del av synpunkter från berörda advokater och biträdande jurister. Klicka på länken nedan för att komma till utvärderingen.

Sista svarsdag är den 14 juni 2013.

Till kammarrättens enkät