Migrationsverket har under vintern testat ett nytt IT-system. I oktober förra året fick drygt 40 advokater och biträdande jurister i Malmö börja använda det nya systemet, däribland funktionen "Min biträdessida". 

Pilotprojektet har nu utvärderats, och ska enligt Migrationsverket börja implementeras över landet. Men den nya tekniken har, enligt Advokatsamfundet, flera problem.

I ett brev till Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson konstaterar generalsekreterare Anne Ramberg att systemet har utformats utan att advokatens särskilda roll som offentligt biträde tagits i beaktande. Bland annat innebär Min biträdessida att arbete och kostnader vältras över på advokaterna, genom att de får en ökad administrativ börda att bära. Kravet på att biträden ska redovisa sin kalender utgör också ett hot mot tystnadsplikten. Dessutom riskerar systemet att leda till att erfarna och efterfrågade advokater missgynnas, vilket i förlängningen drabbar de asylsökande. 

I brevet ifrågasätter Advokatsamfundet om det enligt gällande rätt – utöver de krav som lagstiftaren ställt upp  –  är möjligt att kräva av den som vill ha uppdrag som offentligt biträde även ska uppfylla de krav som verket ställer upp för att komma i fråga för förordnanden.

Förutom kritiken mot Min biträdessida tar Advokatsamfundet också upp frågan om Migrationsverkets rutiner för utbetalning av förskott och ersättning till biträden. Samfundet har flera gånger tidigare pekat på hur allt för sena betalningar kan få stora konsekvenser för advokater. "Jag ifrågasätter starkt att advokater ska agera bank åt Migrationsverket" skriver Anne Ramberg i brevet.

Läs Advokatsamfundets brev till Anders Danielsson.