T.f. kammarrättspresidenten Mari Andersson ska på regeringens uppdrag ta fram förslag för att modernisera och effektivisera förvaltningsprocessen. I uppdraget ingår att överväga om rättssäkerheten behöver stärkas ytterligare när det gäller skattemål genom ökad en specialisering i domstolarna.

Enligt direktiven ska Mari Andersson dessutom bland annat titta på möjligheten till flexiblare sammansättningsregler i domstolarna och ökade möjligheter att överlämna mål mellan domstolar för att utjämna arbetsbördan. I uppdraget ingår också att överväga om sekretessmålen bör överklagas till förvaltningsrätten som första domstolsinstans.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2014.