En promemoria om så kallad eftersupning har överlämnats till justitieministern. Utredare har varit hovrättsrådet Susanne Kaevergaard.

I promemorian analyserar utredaren om det bör införas ett straffansvar för användning av alkohol, narkotika och andra berusande medel efter färd med bil, lastbil, mc, fartyg med mera. Utredaren bedömer att en kriminalisering inte bör ske.

För ett straffansvar talar visserligen att eftersupning kan skada utredning och lagföring av trafiknykterhetsbrott, skriver utredaren. Eftersupning innebär att en trafiknykterhetsbrottsling förvanskar beviset om sitt trafiknykterhetsbrott – ett alkoholutandningsprov eller ett blodprov.

Men mot ett straffansvar talar att det skulle strida mot principen om att det inte är straffbart att dölja egen brottslighet. Principen gäller också vid allvarliga brott som mord och rån.

Mot ett straffansvar talar också att kriminaliseringen skulle bli effektiv bara delvis. Det beror bland annat på att förarna ändå kan välja att dricka alkohol efter körningen i syfte att de ska dömas för eftersupningen i stället för trafiknykterhetsbrottet, som medför andra konsekvenser.

Enligt utredaren är i stället utredningsåtgärder effektiva. Många gånger kan påståenden om eftersupning motbevisas och gärningsmannen dömas för trafiknykterhetsbrott.

Trots detta presenterar utredaren presenterar ett förslag till hur ett straffansvar skulle kunna utformas:

Den som har kört personbil, lastbil eller annat motorfordon skulle inte få använda alkohol, narkotika eller något annat berusande medel inom de närmaste sex timmarna efter färden, om föraren då inser eller har skälig anledning att anta att färden kan medföra utredning om trafiknykterhetsbrott. Motsvarande skulle gälla färd med fartyg, järnväg, tunnelbana, luftfartyg eller andra viktiga trafiksäkerhetsuppgifter som avser färdmedlen. Straffet skulle vara böter eller fängelse i högst sex månader.

Exempelvis skulle straffansvar kunna dömas ut när en förare dricker alkohol efter en trafikolycka eller efter att ha smitit från en rutinmässig trafiknykterhetskontroll.

Ds 2013:28 Straffansvar för eftersupning