6 mar 2013

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse 2012

Framsida verksamhetsberättelse 2012

Nu finns Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2012 som PDF-dokument på samfundets webbplats. Verksamhetsberättelsen skickades också ut i tryckt form med tidskriften Advokaten nr 2/2013.

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse 2012