Integritet och yttrandefrihet
Frågan om hur yttrandefrihet och skydd för enskildas integritet ska vägas mot varandra har utretts och diskuterats i Sverige allt sedan 1960-talet. Men aldrig har utmaningarna varit så stora som i dag, när nya medier ger helt nya möjligheter att sprida ord och bild till miljontals mottagare. Vilka vägar finns till upprättelse för den som kränks i de traditionella och i de nya medierna? Och hur balanseras de olika rättigheterna mot varandra?

 

Om att se sig själv i spegeln
Juridiken utgör en ram för samhällsbygget. Den sätter gränser. Den anvisar lösningar. Den är en förutsättning för att civiliserade samhällen ska utvecklas.

 

Regeringen utreder ersättning till rättsliga biträden
Regeringen vill sänka kostnaderna för advokater och andra rättsliga biträden och tillsätter därför en utredning för att se över ersättningarna.

 

Högsta domstolen och kompensatoriska rättsmedel – blev det klarare så här?
I slutet av förra året kom två avgöranden från Högsta domstolen (B 1982-11 och T 5644-11) som båda behandlar frågan om kompensation för långa handläggningstider i brottmål.

 

Fortsatt stort förtroende för advokaterna
Förtroendet för advokatkåren har ökat bland både företagsledare och beslutsfattare. Och studenterna gillar advokatyrket och Advokatsamfundets arbete för rättssäkerhet.

 

Till Advokaten nr 2