Polisens satsning på så kallade livsstilskriminella, det vill säga de som upprepade gånger begår brott som vanligtvis leder till kortare fängelsestraff, har sammanlagt resulterat i över 3 400 brottsmisstankar, 1 300 domar och 300 vårdinsatser redovisade Rikspolisstyrelsen idag, den 5 mars, på en presskonferens.

Enligt presentationen visar preliminära bedömningar att insatsen har lett till en märkbar ökning av häleribrott, något som skulle kunna vara ett resultat av ett ökat fokus. Det går också att se en minskning av inbrott i källar- och vindsförråd.

Livsstilskriminella utgör cirka 10 procent av de kriminella, men står för hälften av alla anmälda brott. Det är också en typ av brott som ofta drabbar allmänheten. Polisens arbete med livsstilskriminella är ett regeringsuppdrag om en nationell satsning.

Regeringsuppdraget till Rikspolisstyrelsen