Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

november

 • 25 november 2013
  Sverige stäms i EU-domstolen för moms på porto

  Den svenska momsen på frimärken och posttjänster strider mot EU:s momsdirektiv. Det skriver Europakommissionen som nu drar Sverige inför rätta vid EU-domstolen.

 • 25 november 2013
  Regeringen vill höja avgifter i allmän domstol

  För att förhindra att summariska förfaranden används för att kringgå en högre ansökningsavgift i domstol föreslås i en lagrådsremiss att en tilläggsavgift tas ut av tingsrätten.

 • 22 november 2013
  Hovrätten stoppar kokainmålet

  Svea hovrätt avbryter det som har kallats Sveriges största knarkrättegång för att invänta HD:s beslut om försvaret har rätt att ta del i all bevisning innan målet fortsätter.

 • 22 november 2013
  En procent bakom två av tre våldsbrott

  En procent av befolkningen, nästan uteslutande män, ligger bakom 63 procent av våldsbrottsdomarna. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

 • 22 november 2013
  Ja till utökad sekretess

  Den svenska offentlighetsprincipen begränsas. Riksdagen klubbade på torsdagen igenom en förändring som innebär ökad sekretess i det internationella samarbetet.

 • 21 november 2013
  HD ska pröva frikänds rätt till offentlig försvarare

  Den tilltalade vill ha advokat i hovrätten.