Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

”Är alla klienter verkligen kapabla att befria sina advokater från tystnadsplikten?”

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson skriver advokatetisk krönika.

Bengt Ivarsson, ordförande i Sveriges advokatsamfund, skriver i dag den 1 oktober en krönika på Dagens juridik om en advokatetisk fråga: Är det alltid möjligt för en klient att lösa sin försvarare från tystnadsplikten? Det är inte självklart att alla klienter har kapacitet att fatta ett sådant beslut, skriver Bengt Ivarsson.

Bengt Ivarssons krönika ”Är alla klienter verkligen kapabla att befria sina advokater från tystnadsplikten?”