Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Första kvinnorna ska få advokatlicens i Saudiarabien

Fyra kvinnor får rätt att utöva advokatyrket.

Justitiedepartementet i Saudiarabien har för första gången beslutat att bevilja kvinnliga jurister tillstånd att utöva advokatyrket. Enligt uppgift kommer fyra kvinnor inom kort att tilldelas advokatlicenser, som tillåter dem att företräda klienter och uppträda i domstol.

Kvinnliga jurister i Saudiarabien har tidigare fått arbeta som bolags- och bankjurister. De har kunnat agera som ”representanter” för klienter, men har inte formellt kunnat företräda dem. Inte heller har de kunnat öppna advokatbyråer i eget namn.

Justitiedepartementet öppnade möjligheten för kvinnor att utöva advokatyrket hösten 2012. Åtminstone en kvinnlig biträdande jurist har registrerats, men hittills har ännu ingen kvinna beviljats advokatlicens.

Att kvinnliga advokater tillåts uppträda inför rätta innebär att domstolarna i Saudiarabien ska installera en databas med ett fingeravtryckssystem, så att de kvinnliga advokaterna kan styrka sin identitet i domstolen utan att visa ansiktet.

Människorättsorganisationen Human Rights Watchs har uttalat att kvinnor måste få rätt att resa fritt och köra bil, för att de ska kunna utöva advokatyrket på tillnärmelsevis lika villkor som manliga advokater i Saudiarabien.