Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

CCBE presenterar sin årsrapport 2013

Europeiskt arbete för advokaternas kärnvärden, demokratin och rättsstaten.

CCBE, rådet för de europeiska advokatsamfunden, har presenterat sin årsrapport för 2013.

I rapporten kan man bland mycket annat läsa om CCBE:s reaktioner på avslöjandena om omfattningen av elektronisk övervakning från regeringarnas sida och om CCBE:s stöd till advokater som blir offer för kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

CCBE:s årsrapport 2013