Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

IBA:s människorättsinstitut har publicerat sin årsrapport för 2013

Så har advokater i världen fått stöd för att främja mänskliga rättigheter.

IBAHRI (International Bar Association’s Human Rights Institute) har publicerat sin årliga rapport. IBAHRI är den internationella advokatorganisationen IBA:s institut för mänskliga rättigheter. Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg ingår i IBAHRI:s styrelse.

I den 56 sidor långa årsrapporten ger IBAHRI en översikt över sitt arbete under 2013 för att stödja advokater världen över i deras arbete för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna som omfattas av de internationella konventionerna på området.

Bland mycket annat beskriver rapporten IBAHRI:s insatser för ett oberoende domstolsväsende i Sri Lanka, för utbildning av Tunisiens domarkår i mänskliga rättigheter och för att förebygga tortyr i fängelserna i Brasilien och Mexico.

IBAHRI:s årsrapport 2013
IBAHRI Annual Report 2013